วิธีการสั่งซื้อแบนเนอร์ และการชำระเงิน

เพื่อความรวดเร็วในการสั่งซื้อ ท่านสามารถชำระเงินพร้อมทั้งแนบรายละเอียดแบนเนอร์ที่ต้องการมาในอีเมล์เดียวกัน
ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันรายละเอียด
พร้อมแนบข้อมูลในการสั่งทำแบนเนอร์ดังนี้
1. ขนาดแบนเนอร์ที่ต้องการ
2. ข้อความที่ต้องการลงในแบนเนอร์
3. ชื่อเว็บไซต์ของท่าน(ถ้ามี) หรือระบุโทนสี แนวกราฟฟิกที่ต้องการและอื่นๆ
4. รายละเอียด ข้อจำกัดของแบนเนอร์ เช่น น้ำหนักไฟล์(ถ้าจำกัด)
5. ชนิดของภาพ ภาพกระพริบ(GIF) หรือ ภาพเคลื่อนไหว (Flash)